Saturday, August 1, 2009

Thank you President Corazon Aquino, you're a great leader

I just want to send my sincere condolence to the Aquino family. Words seems inadequate to express the sadness I feel and deeply saddened to hear that our great leader Mrs. Corazon Aquino passed away. May the comfort of God help you even though you're in heaven right now.

Just want to share to you a poem made by David in his blog dedicated to Mrs. Corazon C. Aquino

Paalam Aming Tita Cory
orihinal na tula ni Shen para kay Cory

Lumuluha habang nagsusulat
Sa di maipaliwanag na dahilan
Pinipigil man ang maungkat
Masakit na katotohanan ang laan

Patay ka na nga o aming Ina
Ina ng Demokrasya ng Bayang Pilipinas
Pagmulat sa amin ang pamana
Pagmamahal mo sa amin ay tunay na wagas

Mula sa simpleng buhay
Tinahak mo ang buhay ng buong tatag
Nanindigan ka para sa aming buhay
Upang kami rin ay maging matatag

Ang iyong inspirasyon aming dadalhin
Habang ang bansang ito ay lumalaban
Ang iyong ala-ala aming mamahalin
Habang kami ay patuloy na sumasagwan

Paalam na aming Tita Cory
Nawa ay patuloy mo kaming bantayan
Paalam na aming Tita Cory
Tandaan mong di nasayang ang iyon binitawan

0 comments: